فرصت های شغلی

“انتخاب اول کارجویان بودن” چشم انداز منابع انسانی نوتریشیا ام ام پی است؛ در مسیر تحقق این هدف، جذب و پرورش افراد مستعد بخشی از رسالت ماست. ما در کنار یکدیگر، “خالق” و “حافظ” محیط کاری هستیم که متضمن رشد و پرورش تک تک افراد این خانواده است.

منابع انسانی

واحد منابع انسانی شرکت نوتریشیا ام ام پی به دنبال این است که انتخاب اول کارجویان باشد.

ما افراد مستعد را جذب کرده و پرورش می‌دهیم و در تلاشیم تا همواره محیطی که منجر به پیشرفت کارکنان شود را برای آن‌ها فراهم کنیم.

اگر شما هم بر این باورید که فرد مستعدی هستید، به خانواده ما بپیوندید.

نتایج نظرسنجی های داخلی رضایت شغلی از یک طرف و از طرف دیگر روند رو به رشد دریافت درخواست های شغلی از سوی کارجویان، موید این نکته است که “ما” در خلق یک محیط کاری پویا و سرزنده موفق عمل کرده ایم. اگر شما هم بر این باورید که “می خواهید” و “می توانید” در کنار خانواده نوتریشیا ام ام پی در مسیر ساخت آینده ای روشن برای کودکان سرزمین مان گام بردارید، با ارسال رزومه خود به آدرس ایمیل (Talent@nutricia-mmp.com) نخستین گامهای مسیری جدید را تجربه نمایید. رزومه شما توسط تیم متخصصان منابع انسانی نوتریشیا ام ام پی بررسی و با رزومه های برتر تماس گرفته خواهد شد.