وبینار

وبینار های جدید
لطفا جهت مشاهده ویدئو های ضبط شده روی تصاویر کلیک کنید.

Aug 20, 2020

Constipation in infants and children

June 11, 2020

چالش های تغذیه نوزادان نارس

Sep 30, 2020

درگیری ریوی در کودکان مبتلا به کرونا

Oct 13, 2020

نحوه اداره نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به کوید 19

July 31, 2020

COVID-19

July 10, 2020

Food Allergy

Aug 6, 2020

تغذیه نوزادان نارس

July 17, 2020

تغذیه نوزاد و شیرخوار

July 16, 2020

تظاهرات گوارشی COVID-19 در کودکان

Aug 13, 2020

(MIC-S) & COVID-19

July 30, 2020

کرونا در نوزادان

Oct 2, 2020

مشکلات لوزه در کودکان

Sep 3, 2020

اختلالات رشد و تغذیه

Feb, 2021

مشکلات شایع خواب در کودکان